• PROJEKTY TELEKOMUNIKACYJNE
    I  TELEINFORMATYCZNE
Nasi Klienci z branży IT wiedzą, iż satysfakcja i powodzenie ich projektów mających na cele zaprojektowanie, wykonanie lub wdrożenie projektów informatycznych lub systemów telekomunikacyjnych zaczyna się od poznania faktycznych potrzeb Klienta, ustalenia planu działań i podziału obowiązków, wreszcie uzgodnienia mierników sukcesu projektu oraz mechanizmów wymuszających realizację prac w sposób właściwy i terminowy.
Dlatego kluczowym elementem każdego wdrożenia jest właściwie skonstruowana umowa, która pozwala na uniknięcie konfliktów w przedmiocie jakości wykonanych prac w stosunku do oczekiwań jak i na terminową zapłatę za prawidłowo wykonane zadanie.
Prowadząc wiele projektów integratorskich od strony prawnej wypracowaliśmy rozwiązania i mechanizmy umowne spełniające powyższe oczekiwania.