• PRAWO AUTORSKIE
Dokonujemy oceny posiadania przez określone dzieła charakteru utworów, opracowujemy złożone licencje w zakresie rozwiązań technicznych, marketingowych, managerskich, opracowujemy licencji wzajemne konieczne dla realizacji umów o kooperacji przemysłowej, opracowujemy licencje na oprogramowanie opracowane za pomocą bibliotek lub narzędzi licencjonowanych na zasadzie otwartych publicznych licencji, oceniamy skutki prawne wykorzystania narzędzi programistycznych i bibliotek dla celów tworzonych lub rozwijanych programów, sporządzamy umowy o transfer know- how, w tym wraz z wdrożeniem produkcyjnym, rejestrujemy znaki towarowe i opracowujemy umowy licencyjne na korzystanie z nich, rozwiązujemy problemy związane z wykorzystaniem obcych utworów na stronach internetowych. Wspieramy naszych Klientów także w procesie projektowania urządzeń zawierających rozwiązania i podzespoły licencjonowane przez inne podmioty. Posiadamy również bogate doświadczenie w przygotowaniu umów o współpracę produkcyjną na zasadzie OEM i ODM.