• PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Prawo ochrony środowiska to młoda i dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa, której przepisy dotykają w zasadzie każdego przedsiębiorcę. Naszym Klientom pomagamy w interpretacji przepisów oraz we wskazaniu obszarów ich aktywności, które wiążą się z koniecznością realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Obowiązki te, wbrew obiegowym opiniom, nie dotyczą tylko gospodarki odpadami ale także korzystania ze środowiska (eksploatacja samochodów, kotłów, zagospodarowanie deszczówki), obrotu sprzętem elektrycznym i elektronicznym (również sportowym i zabawkami), naliczania opłat za opakowania wprowadzone na terytorium RP, obrotu bateriami, uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie i odbiór odpadów, korzystanie z urządzeń i instalacji przemysłowych, usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości oraz wiele innych zagadnień wiążących się z działalnością podmiotów gospodarczych. Pomagamy również naszym Klientom w spełnieniu obowiązków z zakresu ochrony środowiska związanych z rozpoczęciem działalności produkcyjnej. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami, którzy służą swoją wiedzą w zakresie optymalizacji rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie opłat ponoszonych w związku z korzystaniem środowiska. Przy wzrastających poziomach sankcji finansowych za niespełnienie przepisów ochrony środowiska warto zapoznać się z tymi regulacjami.