• PRAWO PRACY
Wsparcie prawne w zakresie prawa pracy obejmuje zarówno przygotowanie umów o pracę, umów o współpracę z jednoosobowymi podmiotami gospodarczymi, regulaminów i innych aktów wewnątrzzakładowych ale także zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy oraz doradztwo w prawidłowej interpretacji obowiązków pracodawcy zarówno wobec poszczególnych pracowników jak i wynikające z tzw. zbiorowego prawa pracy. Ważnym obszarem tej praktyki są problemy związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych przez personel oddelegowany na stałe poza granice kraju, w szczególności są to kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, sposobem opodatkowania przychodów i spełnieniem zasadniczych wymagań lokalnego prawa pracy.
Naszą ambicją jest minimalizowanie ilości sporów sądowych, w szczególności zbiorowych, z zakresu prawa pracy poprzez prawidłowe sformułowanie dokumentów regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy.