• NIERUCHOMOŚCI
Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą projektów inwestycyjnych obejmujących nabywanie, zbywanie, najem, dzierżawę i leasing wszystkich rodzajów nieruchomości począwszy od analizy prawnej, poprzez uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem nieruchomości po zawieraniem umów z wykonawcami robót budowlanych i innych usług. Współpracujemy z notariuszem, dzięki czemu możemy zaoferować szybkie terminy dokonania czynności notarialnych i znaczne zniżki w opłatach notarialnych. Specjalizujemy się w szczególności w:
  • audycie prawnym nieruchomości, w tym ustalaniu właścicieli nieruchomości w przypadku niekompletnych ksiąg wieczystych,
  • obsłudze prawnej inwestycji związanych z budową budynków handlowych, mieszkalnych, biurowych i przemysłowych,
  • negocjowaniu umów związanych z wykorzystaniem nieruchomości, w tym umów najmu obiektów komercyjnych,
  • prowadzeniu postępowań zmierzających do odzyskania lub stwierdzenia posiadania tytułu prawnego do nieruchomości oraz do likwidacji hipotek przedwojennych.
  • wypowiedzenia umów najmu, eksmisje i podwyżki czynszów,
  • negocjowanie i przygotowywanie umów związanych z utrzymaniem obiektów i świadczeniem usług pomocniczych i serwisowych,
  • postępowania o zniesienie współwłasności i dokonanie rozliczeń nakładów współwłaścicieli,
  • postępowania o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów lub o ustanowienie służebności w stosunku do urządzeń i instalacji należących do innych podmiotów (słupy, sieci, stacje trafo, itd.)