• PRAWO ADMINISTRACYJNE
Zajmujemy się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, również poprzez zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Sporządzamy wnioski o wydanie decyzji, odwołania od decyzji, skargi na wydane decyzje, postanowienia i bezczynność organów administracji.