• SPECJALISTYCZNE OPINIE PRAWNE
W codziennej pracy wspieramy naszych Klientów udzielając krótkich i rzeczowych odpowiedzi na zadane pytania. Jednakże na wyraźne życzenie Klientów przygotowujemy również dogłębne analizy obejmujące ustalenie skutków prawnych dla różnych wariantów rozwiązań biznesowych- z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa sądów innych krajów i ETS oraz organów wspólnotowych. Bardzo często przygotowujemy analizy dla nowotworzonych usług lub towarów uwzględniając projekty aktów prawnych lub ich zmian mających wpływ na ich wdrożenie.
Dzięki przeprowadzonej ekspertyzie Klient przed wprowadzeniem nowej oferty może ocenić ewentualne koszty lub korzyści związane ze zmianami podatkowymi, zmianami w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń a także kosztami niezbędnych badań, certyfikatów, homologacji lub sprawdzeń jakości.