• INFORMACJE PRAWNE
Stara rzymska maksyma "Ignorantia iuris nocet" (nieznajomość prawa szkodzi) cały czas stanowi podstawę europejskich porządków prawnych. Z tej przyczyny uzgadniamy z Klientami dogodną dla nich formę przekazywania informacji o zmieniających się przepisach lub w zmianach w ich interpretacji zarówno ze strony wymiaru sprawiedliwości jak i organów administracji. Znając zakres istniejącej i planowanej aktywności gospodarczej naszych Klientów monitorujemy też określone dziedziny prawa w zakresie zmian legislacyjnych nie ograniczając się do wskazania istnienia nowych regulacji ale wyjaśniając ich wpływ na funkcjonowanie konkretnych podmiotów sugerując ewentualne kierunki zmian.